Subsidie van Wagenings Nut

Afgelopen jaar heeft het Wagenings Wijngoed subsidie gekregen van het Wagenings Nut. Dit is een vereniging die financiële steun verleent aan lokale, maatschappelijke activiteiten die voor alle Wageningers van nut zijn. En waarvan het resultaat liefst een blijvend en concreet karakter heeft. Het Wagenings Wijngoed past daar uitstekend in.

Met deze subsidie hebben we een belangrijk deel van de kosten van de nieuwe aanplant Johanitter en Souvignier Gris kunnen betalen. De 2500 jonge plantjes zijn de afgelopen maanden flink gekoesterd door onze vrijwilligers en doen het goed. Over 3 jaar zullen we hier hopelijk mooie witte wijnen van kunnen maken. Dankzij de subsidie van Wagenings Nut zijn we daarom weer een stap verder om als maatschappelijke onderneming volledig kostendekkend te kunnen opereren.