Biologische wijnbouw

Wijngaard Wagenings Wijngoed voert een biologische wijnbouw. Om dat predicaat te krijgen en te behouden is het noodzakelijk dat de wijngaard afziet van het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen die in de wijnbouw veel toegepast worden. Door het gebruik van nieuwe, vroegrijpe meeldauwresistente rassen is het mogelijk om een biologische teeltwijze toe te passen.

Voor de ondersteuning van de druivenplanten worden houten palen gebruikt. In de eerste hectare werd er gebruikgemaakt van onbehandeld kastanjehout, in de tweede hectare werd gekozen voor platohout.

De ondergroei bestaat uit gras, klavers en verschillende soorten bloemen. Dit is een wezenlijk onderdeel van de biologische wijnbouw. De klaver bindt stikstof in de bodem, zodat er geen kunstmest gebruikt hoeft te worden. De bloemen in de ondergroei trekken nuttige insecten aan die voor de druiven schadelijke insecten te lijf gaan.

De bewerkingen in de wijngaard worden uitgevoerd met een lichte smalspoortrekker, waarmee onder natte omstandigheden niet gereden wordt om bodemverdichting te vermijden. Voorjaarsvorst wordt bestreden met behulp van een beregeningsinstallatie. In september en oktober moet de oogst beschermd worden tegen vogels. Dat gebeurt door middel van apparatuur die geluiden van roofvogels en angstkreten van onder meer spreeuwen en merels laat horen.

Geschiedenis

De geschiedenis van de eerste aanplant in deze wijngaard begon in 1998. Er werden toen op een hectare 3000 stokken aangeplant, met behulp van meer dan 80 vrijwilligers. Tussen 1991 en 1997 was daar een periode aan vooraf gegaan waarin de wijnbouwers in de Wageningse volkstuinen experimenteerden met biologische wijnbouw. De resultaten gaven aanleiding om de hobby-activiteiten uit te breiden tot een professionele wijngaard.

In het voorjaar van 2000 werd de wijngaard uitgebreid tot twee hectare, weer met de hulp van vrijwilligers. Er werden toen weer bijna 3000 stokken bij geplant.

Doordat een druivenplant in het begin niet volledig belast kan worden, was de oogst in de eerste jaren nog beperkt tot 1200 tot 1.500 liter wijn.

In 2004 heeft de laatste uitbreiding plaatsgevonden tot 2,3 hectare, wat de grootte van de wijngaard nu is.

Sinds 2004 rekent de wijngaard op 6000 liter wijn per jaar. Daarvan is 1000 liter wit, bijna 1000 liter rosé en ruim 4000 liter bestaat uit rode wijn.