Biologische wijnbouw

Biologische wijnbouw

Wijngaard Wagenings Wijngoed voert een biologische wijnbouw. Om dat predicaat te krijgen en te behouden is het noodzakelijk dat de wijngaard afziet van het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen die in de wijnbouw veel toegepast worden. Door het gebruik van nieuwe, vroegrijpe meeldauwresistente rassen is het mogelijk om een biologische teeltwijze toe te passen.

Voor de ondersteuning van de druivenplanten worden houten palen gebruikt. In de eerste hectare werd er gebruikgemaakt van onbehandeld kastanjehout, in de tweede hectare werd gekozen voor platohout.

De ondergroei bestaat uit gras, klavers en verschillende soorten bloemen. Dit is een wezenlijk onderdeel van de biologische wijnbouw. De klaver bindt stikstof in de bodem, zodat er geen kunstmest gebruikt hoeft te worden. De bloemen in de ondergroei trekken nuttige insecten aan die voor de druiven schadelijke insecten te lijf gaan.

De bewerkingen in de wijngaard worden uitgevoerd met een lichte smalspoortrekker, waarmee onder natte omstandigheden niet gereden wordt om bodemverdichting te vermijden. Voorjaarsvorst wordt bestreden met behulp van een beregeningsinstallatie. In september en oktober moet de oogst beschermd worden tegen vogels. Dat gebeurt door middel van apparatuur die geluiden van roofvogels en angstkreten van onder meer spreeuwen en merels laat horen.